Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při nedělní eucharistii poprvé přistoupili ke svatému přijímání čtyři děti z naší farnosti.