Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letošní farní pouť nás zavedla do Lštění u Červan do kostela sv. Klementa. Poutní mše začala o něco později, než bylo plánováno, protože jsme čekali na všechny putující. Někteří dorazili z Mnichovic, jiní například z Čerčan, každý dle svých možností, ale cestu do cíle nakonec našli všichni. Jaká pouť byla, nejlépe prozradí fotografie ve fotogalerii. Zde si alespoň můžete stáhnout v plném rozlišení společnou fotografii.

Pozvánka s informacemi ke stažení
(pdf 335 kB)

 

Pouť pro nás připravil Pavel Šimoníček, jemuž patří velký dík, a duchovně i gastronomicky se o nás postaral otec Václav Snětina O.S.B, který 12km nesl nejen pruty na opékání špekáčků.

 

napsal Honza Adamus

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti