Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Program Noci kostelů 1. června 2012:

 • 18.00 mše sv. (celebruje P. Václav Snětina O.S.B.)
 • následuje hra na varhany do 19.00 (varhaník Marek Čihař)
 • 19.00-19.10 vyzvánění zvonů
 • 19.10 úvodní slovo (P. Václav Snětina O.S.B.)

19.20-23.30 „Noc světla u sv. Markéty“

 • 19.20-19.45 komentovaná prohlídka
 • 19.55-20.15 koncert chrámového sboru
 • 20.20 duchovní slovo (P. Václav Snětina O.S.B.)
 • 20.30 komentovaná prohlídka
 • 21.00-21.15 hra na varhany
 • 21.30 duchovní slovo
 • 21.40-22.10 komentovaná prohlídka,
 • 22.20 hra na varhany
 • 22.40 duchovní slovo
 • 22.50-23.20 komentovaná prohlídka
 • 23.20-23.30 hra na varhany
 • 23.45 komentovaná modlitba kompletáře (P. Václav Snětina O.S.B.)
 • 24.00 závěr

Pro návštěvníky bude otevřena také krypta.

V kostele budou k dispozici brožurky akce Noc kostelů.