Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

S koncem školního roku je třeba včas myslet na rok příští. V kostele vzadu u knížek jsou k dispozici přihlášky na výuku náboženství a na přípravu k 1. svatému přijímání. Formace našich dětí ve víře je moc důležitá. Jistě jim pro jejich dospívání chceme poskytnout důvěryhodný prostor, kde by nalezly kamarády, ale kde by také objevovaly, co znamená vztah Boha k člověku a koneckonců i vzájemné vztahy nás lidí. Případné dotazy a další informace u P. Václava.

Přihlášky je nutné odevzdat do 9. září v sakristii.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti