Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Biblická hodina se koná jednou za 4 týdny v pondělí v pavilonu Vojtěška. S sebou je dobré mít vlastní Bibli, nejlépe český ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih.

Termín konání sledujte na webových stránkách v kalendáři nebo v ohláškách.