Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společenství maminek s dětmi od nejmenších po předškolní věk. Scházíme se každou středu od 15:30 do 17:00 na faře (mimo prázdniny). Společně si hrajeme, zpíváme, učíme se říkanky a „ukazovačky“ podle aktuálního ročního období a také zařazujeme jednoduché výtvarné činnosti. Snažíme se, aby i naše nejmenší děti zažívaly křesťanské společenství.  Účastníme se také některých společných programů se staršími dětmi (masopust, vynášení smrtky, svatomartinský průvod apod.).

Nový školní rok začneme ve středu 13. 9. 2023. 

Kontaktní osoba: Hana Adamusová (hana.adamusova@gmail.com)