Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
Kdo?
Jsme skupina křesťanů ve věku zhruba mezi 18 a 26 lety a pravidelně se scházíme ve Vojtěšce nad teplým čajem a diskusemi o otázkách víry, církve, života s Bohem apod. Občas také společně vyrazíme někam na studentskou mši nebo za kulturou.
„Společenstvím vysokoškoláků“ nás kdosi kdysi nazval zřejmě proto, že náš věk tomuto studiu odpovídá. Rozhodně je ale vítán každý, ať už s akademickými ambicemi, nebo bez nich, i lidé mladší či starší, bude-li mu vyhovovat náš program a společnost.
Co a kdy?
Naše setkání sestávají většinou z četby Písma, rozboru zvoleného tématu nebo oddechu v podobě deskové hry, filmu či nějakého sportu. Nedílnou součástí je vždy pokec a modlitba (pokec s Bohem), občas se snažíme o zpěv písní. Setkáváme se každý týden ve Vojtěšce, vždy v určitý den večer – podle toho, jak se na začátku „pololetí“ dohodneme. V tomto roce nás můžete spatřit ve středu od 19:45.
Pokud se mezi námi najde někdo dosti iniciativní, vyrážíme na společné výlety a duchovní obnovy. Není to však pravidlem, stejně jako to není vyloučeno..
Kontakt
Dotazy a zájem směřujte k Báře Janákové, na tel.: 605 119 624 nebo email: Janakova.Bara@seznam.cz