Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní eucharistickou bohoslužbu, při které budou biskupem Václavem Malým ordinováni k jáhenské službě Jan Rückl a Pavel Švarc.

Stane se tak v neděli 30. září 2012 v 10.00 hod. v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích.