Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní eucharistickou bohoslužbu, při které budou biskupem Václavem Malým ordinováni k jáhenské službě Jan Rückl a Pavel Švarc.

Stane se tak v neděli 30. září 2012 v 10.00 hod. v kostele sv. Václava v Praze – Vršovicích.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha