Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
…chceme hudbu při bohoslužbách předkládat tak, aby každý nabyl jistoty, že by nemusel zůstat jen posluchačem, ale mohl se spolu s námi účastnit toho krásného pocitu podílet se na hudbě k Boží oslavě…

Schola a scholinka při bazilice sv. Markéty v Břevnově jsou hudební uskupení, které mají za cíl zapojit děti a mladé do aktivní účasti na liturgii. V bazilice sv. Markéty zpíváme a hrajeme při nedělních farních mších od 9 hodin. Hlavní událostí celého roku jsou samozřejmě Vánoce a Velikonoce, dále svým zpěvem doprovázíme jiné význačné svátky i „běžné“ bohoslužby. Nenecháváme si ujít ani jiné záminky ke společnému zpívání, např. akci Misijní neděle, „dětské“ křížové cesty nebo Noc kostelů.

Schola dětí:

pro děti od 3. třídy do 9. třídy / do kvarty – zkouška 16:30 – 17:20 Vojtěška místnost vlevo dole. Tuto skupinku povede Magdalena Saláková.

Schola dospělých:

ansámbl vzniklý oddělením nejstarších ze scholy se skládá ze středoškoláků a dospělých. Zkoušet budeme pravidelně ve středu v čase 17:30- 18:15 ve Vojtěšce dole vlevo (u klavíru).

Kdokoli z našich zpěvavých přátel je zván, aby se přidal!  Budeme zpívat různorodý repertoár, máme i mužské hlasy, takže jistě vytvoříme i hezky znějící vícehlas. Scholu společně povedou Magdalena a Pavel Salákovi.

Počet členů scholy je sice proměnlivý (podle nálady a časových možností dětí i rodičů), ale i přesto se snažíme vnímat svou účast ve schole jako pravidelnou službu a pěstujeme v sobě vzájemný pocit k odpovědnosti za společné dílo.

foto + text: Madla Saláková

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha