Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov
2015-02-15_39817…chceme hudbu při bohoslužbách předkládat tak, aby každý nabyl jistoty, že by nemusel zůstat jen posluchačem, ale mohl se spolu s námi účastnit toho krásného pocitu podílet se na hudbě k Boží oslavě…

Schola a scholinka při bazilice sv. Markéty v Břevnově jsou hudební uskupení, které mají za cíl zapojit děti a mladé do aktivní účasti na liturgii. V bazilice sv. Markéty zpíváme a hrajeme při nedělních farních mších od 9 hod. nejméně 2x měsíčně. Hlavní událostí celého roku jsou samozřejmě Vánoce a Velikonoce, dále svým zpěvem doprovázíme jiné význačné svátky i „běžné“ bohoslužby. Nenecháváme si ujít ani jiné záminky ke společnému zpívání, např. akci Misijní neděle, „dětské“ křížové cesty nebo nově i „Noc kostelů“.

Scholinka:

pro děti od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně, 16:30 – 17:00 – Vojtěška velký sál v 1. patře (přezůvky nutné). Tuto skupinku povede Terezka Tučková s Lenkou Záhejskou.

Zkoušky scholinky jsou určeny dětem bez rodičů.

Počet členů scholinky i scholy je sice proměnlivý (podle nálady a časových možností dětí i rodičů), ale i přesto se snažíme vnímat svou účast ve scholince i schole jako pravidelnou službu a pěstujeme v sobě vzájemný pocit k odpovědnosti za společné dílo.

foto + text: Madla Saláková

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti