Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Vystárlé“ spolčo je uskupením bývalých mládežníků, kteří nedávno s hrůzou zjistili, že se jedná o spolčo víceméně manželské a rodičovské. Scházíme se každý druhý čtvrtek od 20:15, tj. po uspání dětí, po domácnostech ke společnému zamýšlení se nad biblí a různými duchovními a společenskými tématy, k modlitbě, hraní deskových her, oslavám různých životních výročí apod. K našim tradičním akcím patří i společný letní pobyt.

Kontaktní osoba: Jana Csukásová (jana.csukasova@centrum.cz)