Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 31. srpna t. r. zemřel kardinál Carlo Maria Martini, emeritní milánský arcibiskup. Pojí nás s ním několik skutečností. Narodil se 15. února 1927 v Turíně, v r. 1944 vstoupil k jezuitům, kněžské svěcení přijal 13. července 1952 (na slavnost sv. Markéty…). O deset let později 2. února složil věčné sliby v řádu jezuitů. 29. prosince 1979 byl jmenován milánským arcibiskupem a 6. ledna 1980 přijal z rukou Jana Pavla II. biskupské svěcení. Jmenován kardinálem byl 2. února 1983. V letech 1987 až 1993 byl prezidentem Rady evropských biskupských konferencí, v této funkci ho vystřídal tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk. V r. 1999 navštívil Prahu v rámci pouti kněží milánské arcidiecéze do České republiky, mj. navštívili i poutní místo Svatá Hora. 15. dubna 1999 kard. Martini slavil asi s padesáti kněžími své arcidiecéze v naší bazilice večerní chvály (nešpory) a eucharistii. Byla to pro nás jedinečná událost a duchovní zkušenost zažít doma tohoto velkého muže víry a církve, nehledě na to, že celá liturgie byla slavena v ambroziánském ritu. V r. 2004 vedl kard. Martini postní exercicie pro české a moravské biskupy v Mariazell. Po dosažení kanonického věku 75 let, podal rezignaci a odešel do Svaté země, do jezuitského domu v Jeruzalémě. Zhoršující se zdravotní stav jej přiměl k návratu zpět do vlasti. Zemřel v jezuitském domě na severu Itálie. R.I.P. (Ať odpočívá v pokoji).

P. Václav

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti