Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 31. srpna t. r. zemřel kardinál Carlo Maria Martini, emeritní milánský arcibiskup. Pojí nás s ním několik skutečností. Narodil se 15. února 1927 v Turíně, v r. 1944 vstoupil k jezuitům, kněžské svěcení přijal 13. července 1952 (na slavnost sv. Markéty…). O deset let později 2. února složil věčné sliby v řádu jezuitů. 29. prosince 1979 byl jmenován milánským arcibiskupem a 6. ledna 1980 přijal z rukou Jana Pavla II. biskupské svěcení. Jmenován kardinálem byl 2. února 1983. V letech 1987 až 1993 byl prezidentem Rady evropských biskupských konferencí, v této funkci ho vystřídal tehdejší pražský arcibiskup Miloslav Vlk. V r. 1999 navštívil Prahu v rámci pouti kněží milánské arcidiecéze do České republiky, mj. navštívili i poutní místo Svatá Hora. 15. dubna 1999 kard. Martini slavil asi s padesáti kněžími své arcidiecéze v naší bazilice večerní chvály (nešpory) a eucharistii. Byla to pro nás jedinečná událost a duchovní zkušenost zažít doma tohoto velkého muže víry a církve, nehledě na to, že celá liturgie byla slavena v ambroziánském ritu. V r. 2004 vedl kard. Martini postní exercicie pro české a moravské biskupy v Mariazell. Po dosažení kanonického věku 75 let, podal rezignaci a odešel do Svaté země, do jezuitského domu v Jeruzalémě. Zhoršující se zdravotní stav jej přiměl k návratu zpět do vlasti. Zemřel v jezuitském domě na severu Itálie. R.I.P. (Ať odpočívá v pokoji).

P. Václav

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha