Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přibližně jednou měsíčně se nedělní mše svatá v 9hod zaměřuje na děti. Při této bohoslužbě doprovází liturgii svým zpěvem schola a scholinka, promluva je určena dětem, děti nesou dary v obětním průvodu a společně s celebrantem se modlí modlitbu Otče náš u oltáře.

Termíny sledujte v Kalendáři na farních stránkách nebo v ohláškách, v roce 2012: 9. 9., 21. 10., 11. 11., 9. 12.; v roce 2013: 13. 1., 3. 2., 3. 3., 7. 4., 12. 5., 9. 6., 29. 9., 3. 11., 1. 12.; v roce 2014: 5.1., 9.2., 9.3., 6.4., 18.5., 8.6., 5.10., 30.11.; v roce 2015: 11.1., 15.2., 15.3., 6.4., 31.5., 21.6., 16.9. (středa, mše svatá na začátek školního roku), 4.10., 8.11.; v roce 2016: 3.1., 7.2.; 28.3. (velikonoční pondělí); 24.4.; 22.5.; 16.10., 20.11., 11.12.; v roce 2017: 15.1., 12.2., STŘEDA 1.3., 26.3., PONDĚLÍ 17.4., 7.5., 25.6.; 15.10.,  12.11., 24.12. (v 16 hod); v roce 2018: 14.1., 18.2., 11.3., 13.5., 16.9., 21.10., 11.11., 16.12., 24.12. (v 16hod); v roce 2019: 27.1., 3.3., 31.3., 22.4., 28.4. (misijní neděle), 2.6., 23.6.