Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přibližně jednou měsíčně se nedělní mše svatá v 9hod zaměřuje na děti. Při této bohoslužbě doprovází liturgii svým zpěvem schola a scholinka, promluva je určena dětem, děti nesou dary v obětním průvodu a společně s celebrantem se modlí modlitbu Otče náš u oltáře.

TERMÍNY V ROCE 2020:

6.9., 18.10., 15.11.,13.12. – a 24.12. mše svatá v 16hod.

TERMÍNY V ROCE 2021:

24.1.