Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přibližně jednou měsíčně se nedělní mše svatá v 9hod zaměřuje na děti. Při této bohoslužbě doprovází liturgii svým zpěvem schola a scholinka, promluva je určena dětem, děti nesou dary v obětním průvodu a společně s celebrantem se modlí modlitbu Otče náš u oltáře.

TERMÍNY V ROCE 2021: 19.9., 17.10., 14.11 (?), 12.12.