Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přibližně jednou měsíčně se nedělní mše svatá v 9 hodin zaměřuje na děti. Při této bohoslužbě doprovází liturgii svým zpěvem schola a scholinka, promluva je určena dětem, děti nesou dary v obětním průvodu a společně s celebrantem se modlí modlitbu Otče náš u oltáře (dovolí-li to aktuální hygienická situace).

TERMÍNY V ROCE 2022/2023: 4.9.; 23.10.; 27.11.; 24.12.; 15.1.; 19.2.