Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

HLEDÁME NOVÉ POSILY K OLTÁŘI:

Milí kluci, chtěl bych Vás pozvat mezi břevnovské ministranty a služebníky oltáře…

pokud byste chtěli ,tak se přihlaste u bratra Martina po mši svaté v neděli v 9.00 v sakristii…

Po dohodě by proběhla příprava, která by měla několik schůzek… a po přípravě je obřad, kdy budete přibráni slavnostně mezi ministranty.

 těšíme se na vás

 

MINISTROVÁNÍ

Jak se stát ministrantem a kdo vlastně ministrant je?  Ministrantem u svaté Markéty se může stát kluk cca od 7 let. Kluk, který se sám rozhodne být blíže u oltáře.

Ministrant je kluk (nebo v jiných farnostech i děvče), který je pomocníkem kněze a vytváří společně krásu při mši svaté… Proto Ti, co touží být ministranty projdou přípravou, aby věděli a dokázali se orientovat v tom, co se děje při bohoslužbě.

Ministranti mají v naší farnosti také svá pravidla:

1) Snažit se co nejčastěji přistupovat ke svátostem (pokud možno při každé mši svaté přistupovat ke svatému přijímání  a jednou za měsíc ke svátosti smíření).

2) Pomodlit se ráno a večer.

3) Konat své povinnosti jak doma, tak v kostele.

4) Rád přisluhovat při nejsvětější oběti.

5) Účastnit se našich schůzek

6) Být čestným a dobrým kamarádem nejen ve farnosti, ale i mimo ni.

7) Nezanedbávat své ministrantské povinnosti (ministrovat nejen v neděli, ale pokud možno i ve všední dny).

8) Dbát o svou albu, aby byla čistá a správně pověšená.

9) Být pravdomluvný a chovat se ke všem laskavě.

10) U oltáře se chovat důstojně (sloužíme Králi, který si zaslouží úctu).

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti