Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tyto dny si připomínáme všechny zemřelé. Snad i závěr kalendářního roku nás vede k zamyšlení nad konečností života. Jistě, že vzpomínáme na naše zemřelé, ale chceme pro ně udělat víc. Nechceme je opustit, tak jako i oni by nechtěli opustit nás. Proto se za ně modlíme. Modlitba je forma dialogu s Bohem. V tyto dny tedy chceme vést dialog s Bohem o životě našich zemřelých. V tyto dny tedy zvláštní modlitbou prosíme za všechny zemřelé. Říkáme, že pro ně modlitbou získáváme odpustky.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti