Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes přijalo v naší basilice svátost biřmování sedm biřmovanců, svátost udělil biskup Karel Herbst.