Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Tak jako připravujeme oslavu (svatební, narozeninovou, …), tak se můžeme (a máme) připravit na významnou událost, jakou je blahořečení. Bratři františkáni připravili novénu. Ve dnech 4. až 12. října 2012 se při večerním slavení eucharistie (18.00 v bazilice) zaměřujeme na jednotlivá témata těchto dnů přípravy, novény – obnovy našeho života.

4. října – Riziko povolání a zasvěcení / Církevní vzájemnost

5. října – Misie komunity / „Jdi a oprav můj dům“ Oprava chrámu hmotného a duchovního

6. října – Chudoba / Poddajnost

7. října – Umět naslouchat proroctvím, vizím / Mučednictví jako „krásné vyznání“

8. října – Eucharistie / Nenásilí

9. října – Nejsvětější Svátost jako sjednocení / Zpovědní služba a služba v sakristii

10. října – Vědomé a smířené přijetí smrti / Odpuštění – součást mučednictví

*11. října – Mučednictví a ekumenismus / Statečné ženy, které daly mučedníky pohřbít

12. října – Trvalost vlivu světců v čase / Maria

*) v kostele Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám. 16, Praha 1)

Další informace na webových stránkách blahořečení.