Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Co se děje, když je v Břevnově Posvícení? „Posvícení“ je od slova „posvěcení,“ posvícení znamená, že lidé slaví výročí posvěcení svého kostela. Každá nová stavba má dnes své slavnostní přestřižení pásky, kdy se sejdou významní hosté a pronesou několik slov k dokončenému dílu. I kostely mají své dny, kdy byly „slavnostně otevřeny.“ Z historie víme, že stavba kostela se stala velmi prestižní záležitostí. Většinou chrámy nestavěla církev, ale například panovník nebo různé, spolky, cechy, organizace atp. Proto otevření nově postaveného kostela znamenalo mnoho nejen pro křesťany, ale i pro všechny obyvatele. Kostel, chrám, dům Boží, nám připomíná, že je ještě „něco“ jiného, než těžký, uspěchaný, třeba i nudný život. V kostele se chceme povzbudit, odpočinout a načerpat nové síly. Zdrojem je pro nás sám Bůh, kterého zažíváme ve společenství církve. Bohu přítomnému mezi námi zasvěcujeme tedy i stavbu, která má na Boha odkazovat. Proto posvícení (posvěcení). Posvícení je tedy příležitostí, jak se setkat, potěšit a poděkovat za život i místa, kde žijeme a z nichž žijeme.