Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

U příležitosti Břevnovského posvícení jako každoročně okolí kláštera zaplavilo množství stánků a atrakcí. Je to příležitost, jak se setkat a společně poveselit. Ale nejen to! Hlavně poděkovat za místo modlitby a Boží přítomnosti. 255. výročí posvěcení naší baziliky (které připadá na 9. říjen 2012) oslavíme v neděli 7. října 2012 v 9.00. Jste srdečně zváni k duchovnímu spočinutí a potom i ke společnému čaji, kávě a domácím koláčům tentokráte na fortnu kláštera (vpravo za kostelem, vestibul prelatury).