Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

9. listopadu celá církev slaví výročí posvěcení lateránské baziliky. Dnes je snadné dovědět se víc o tomto chrámu, bazilice Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v Římě neboli lateránské bazilice. Pro nás břevnovské, je to zajímavý svátek ze dvou důvodů. Výročí (znovu)posvěcení naší baziliky slavíme přesně o měsíc dřív 9. října. Lateránská bazilika je katedrálou římského biskupa. I my máme svou katedrálu a biskupa. Jak víme, římský biskup je prvním mezi biskupy. Tedy i jeho slovo a pastýřská služba, proniká a působí skrze našeho diecézního biskupa a jeho pomocníky až k nám do naší farnosti. V této souvislosti si nelze nevšimnout toho, že náš zakladatel svatý Vojtěch byl druhý pražský biskup a přišel právě z Říma s dvanácti spolubratřími, aby mohl založit a osídlit místo při prameni potoka Brusnice, které je dnes naším domovem. Je dobře uvědomovat si své kořeny a připomínat si je v širších souvislostech. Dnešní svátek je příležitostí, jak děkovat za náš duchovní domov, který má své kořeny ve „Věčném městě.“