Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při nedělní mši svaté byl s námi trvalý jáhen Jan Rückl, sekretář Mons. Václava Malého působící ve vršovické farnosti. Jan pochází z naší farnosti, vyrůstal v Břevnově.