Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 9.12. v 15 hod se na faře naší baziliky uskuteční setkání seniorů s převorem P.Prokopem Siostrzonkem O.S.B. Zveme všechny, kteří se chtějí občerstvit duchovně i tělesně, promluvit si ‚zaposlouchat se do adventního povídání P.převora Siostrzonka.. Těší se na Vás Blanka Adamusová a Kristina Škvorová