Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na varhanní koncert při příležitosti výročí bělohorské bitvy, který proběhne v neděli 18.11. ve 20 hod. v kostele Panny Marie Vítězné v Praze 6 na Bílé Hoře.

J. S. Bach, J. G. Walther, G. Ph. Telemann a další

varhany: Aleš Nosek – student Vysoké školy pro církevní hudbu v Řezně
hoboj: Barbora Trnčíková – studentka Hudebního gymnázia v Praze 3 – Žižkově
flétna: Anežka Šejnohová – studentka Hudebního gymnázia v Praze 3 – Žižkově

V kostele může být chladno, doporučujeme dobře se obléci…

Vstupné dobrovolné. Výtěžek koncertů bude věnován na podporu projektu obnovy poutního místa.

Více informací naleznete na stránkách Komunity Venio.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti