Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

20. listopadu 2012 proběhla v naší farnosti vikariátní konference. Jedná se o pracovní setkání kněží určitého území. Břevnov patří do II. pražského vikariátu (celá Praha má celkem čtyři vikariáty). Území našeho vikariátu zahrnuje téměř celý levý břeh Vltavy od Zbraslavi až po Roztoky, poslední výspou západním směrem jsou Hostivice. V čele vikariátu stojí vikář (z lat. vicarius – zástupce). Jeden z kněží z pověření biskupa („zástupce“ biskupa)koordinuje duchovní správu jednotlivých farností. Naším vikářem je v současnosti P. Josef Ptáček z farnosti Praha-Zlíchov.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti