Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Při nedělní mši svaté 11. listopadu v 9.00 bude s námi trvalý jáhen Jan Ruckl, sekretář Mons. Václava Malého působící ve vršovické farnosti. Jan pochází z naší farnosti, vyrůstal v Břevnově, proto jsme rádi, že našel čas a přijde s námi vzdát díky za dary, které můžeme spolu s ním sdílet. Mše svatá je zaměřena na děti, prosíme tedy rodiče s dětmi, aby se nebáli přijít do předních lavic, kde pro ně budou rezervována místa.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti