Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme Vás na přednášku s tématem:

Bitva na Bílé Hoře a milostný obraz P. Marie Vítězné ze Štěnovic,

která se uskuteční v úterý 6. listopadu v 19.30 hodin při kostele Panny Marie Vítězné v Praze 6 na Bílé Hoře.

Přednášet bude PhDr. Štěpán Vácha Ph.D., který je pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, v současnosti se specializuje na činnost pražských malířů v období raného baroka a malířství na dvoře císaře Rudolfa II. Přednáška vychází z disertace, věnované panovnické reprezentaci císaře Ferdinanda II. v náboženském umění (vyšla 2009).

Tématem přednášky bude milostný obraz P. Marie Vítězné, který sehrál významnou úlohu v bělohorské bitvě. Nalezl jej při tažení císařsko-ligistického vojska na Prahu roku 1620 bosý karmelitán španělského původu Dominik a Jesu Maria (1559−1630). Až dosud se soudilo, že se tak stalo na hradě maltézských rytířů ve Strakonicích, nově nalezené prameny však nasvědčují tomu, že to bylo ve Štěnovicích u Plzně. Pojednáno bude také o dalším osudu milostného obrazu v Římě, kde byl uctíván v kostele bosých karmelitánů Santa Maria della Vittoria, a o děkovném procesí, které se ve výroční den bitvy vodilo na bělohorské bojiště.

Další podrobnosti naleznete na stránkách: http://www.benediktinky.cz/rad-a-dum/Pozvani.html

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha