Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Všeobecný úvod do biblických dějin.

Na setkání s Vámi se těší Václav Snětina a Jiří Šamonil