Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děti také pomáhaly s tříkrálovou sbírkou před kostelem.