Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nedělní odpoledne před popeleční středou jsme strávili s dětmi, pro které připravili maminky a tatínkové dětský masopustní bál. Jak je vidět, děti si to náramně užily.