Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček se uskuteční ve dnech 15.-17.3. ve Vojtěšce.

příjem darovaných věcí: 15.3. 16-18h
prodej (kus za 10Kč):   16.3. 9-11h
17.3. 8:30- 10:30h

Prosíme, noste věci pokud možno v igelitových pytlích, taškách nebo v krabicích. Finanční výtěžek burzy bude věnován na nutnou údržbu a provoz Vojtěšky.