Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

2013_plakat_mail

V sobotu 9.března 2013 se v sále „Na Marjánce” opět uskuteční tradiční společenský večer  – Ples Arachné a Jelenů.

Na akci uvítáme nejen všechny současné a bývalé členy obou oddílů, ale i jejich rodiče, prarodiče, kamarády, břevnovské farníky a další přátele. Více informací i fotogalerii z přechozích ročníků najdete stránce www.plesAJ.cz

Lístky jsou v prodeji každou neděli po mši v 9hod