Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V předvečer zahájení konkláve v pondělí 11. března 2013 bude večerní mše svatá v 18.00 slavena „Za dobrou volbu papeže” (předcházející jsme prožili 4. a 7. března 2013). V den zahájení konkláve 12. března 2013 budeme v 7.00 a 18.00 prosit o dary Ducha Svatého pro volící kardinály.

 

Na kongregaci – již poslední – v sobotu 9. března si kardinálové losem určili rozdělení pokojů v penzionu Santa Marta v průběhu konkláve.

Termín konkláve pochází z latinského výrazu „cum clave“ (s klíčem), který odkazuje ke způsobu, jak volba papeže probíhá. Aby byla zajištěna skutečně svobodná volba, musí být zamezeno možnosti kardinály ovlivňovat. To se v minulosti dělo a významní panovníci se do volby papeže často vměšovali. Od kardinálů a všech ostatních, kteří jsou konkláve přítomni (ceremonáři, zpovědníci, lékaři atd.) je vyžadována naprostá mlčenlivost a je jim zakázána jakákoliv korespondence. V pondělí 11. 3. v 17.30 v Capella Paolina v Apoštolském paláci personál penzionu Santa Marta složí přísahu mlčenlivosti (pod trestem exkomunikace).

V Sixtinské kapli, kde probíhá volba, ani v penzionu Santa Marta, kde jsou kardinálové ubytováni, nesmějí mít volitelé u sebe telefon, nesmějí číst noviny, poslouchat rádio atd. Je zakázáno cokoliv nahrávat a soukromé poznámky musejí být spáleny spolu s volebními lístky.

Volby nového papeže se povinně účastní všichni kardinálové, kteří nedovršili 80 roků svého věku. Dnes je kardinálů volitelů 115.

Kardinálové-volitelé se do penzionu Santa Marta přestěhují v úterý 12. 3. ráno. V 10.00 bude v bazilice sv. Petra sloužena mše svatá za dobrou volbu papeže. Hlavním celebrantem bude děkan kardinálského kolegia Angelo Sodano. V 15.45 se kardinálové setkají v penzionu Santa Marta, odkud v 16.30 začne procesí do Sixtinské kaple se zastávkou v Capella Paolina, kde kardinálové složí přísahu mlčenlivosti. V r. 2005 toto procesí trvalo asi hodinu. Po té zazní výzva „extra omnes“ – „všichni ven“ – a za kardinály se uzamknou dveře Sixtinské kaple. Volící kardinálové si vyslechnou meditace kardinála Prospera Grecha z Malty (87 let, augustinián, biblista a patrolog). Bude následovat s největší pravděpodobností první hlasování. V 19.15 po prvním hlasování nešpory a návrat kardinálů do penzionu Santa Marta.

V následujícím dnu bude denní program kardinálů následující: 6.30 – 7.30 snídaně v penzionu Santa Marta

7.45 – přechod do Capella Paolina v Apoštolském paláci a mše svatá

9.30 – příchod do Sixtinské kaple, modlitba breviáře „uprostřed dne“ a další hlasování

11.00 nebo 12.00 – první kouř

12.30 návrat kardinálů do penzionu Santa Marta

13. 00 oběd

16.00 návrat do Sixtinské kaple, hlasování

17.30 nebo 19.00 následující kouř

19.15 nešpory

19.30 návrat do penzionu Santa Marta

20.00 večeře

Probíhají tedy dvě volby dopoledne a dvě odpoledne. Volba je tajná a volí se pomocí hlasovacích lístků. V první fázi volby je pro zvolení nového papeže třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Volitelný je každý, kdo je biskupem nebo se jím může stát. Spálení hlasovacích lístků se koná dvakrát denně – tedy po obou dopoledních, resp. po obou odpoledních hlasováních, tedy přibližně ve 12.00 nebo 19.00. Dojde-li ke zvolení papeže v prvním dopoledním či odpoledním hlasování (tak tomu bylo při zvolení kardinála Ratzingera), objeví se bílý dým kolem 11.00 či 17.30.

Pokud se tímto způsobem nepodaří zvolit nového papeže během prvních tří dnů konkláve, je vyhlášena jednodenní přestávka, během které mají kardinálové prostor k modlitbě a vzájemným poradám. Následuje nová série skrutinií po tři dny. Jsou-li absolvovány tři bezvýsledné série, přistoupí se k hlasování s nadpoloviční většinou hlasů. Po ukončení volby je zvolený dotázán, zda volbu přijímá. Je-li odpověď kladná, následuje otázka ohledně jména. Konkláve končí v okamžiku, kdy nově zvolený papež vysloví souhlas se svým zvolením. Zvykem je, že o výsledku volby se lid shromážděný na náměstí sv. Petra dozvídá díky bílému kouři vycházejícímu z komína Sixtinské kaple. Zvolení nového papeže je oznámeno z lodžie baziliky sv. Petra. Nový papež se objeví přibližně 45min. po objevení se bílého kouře.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha