Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V rámci duchovních cvičení konventu můžeme prožít od 19. do 23. února slavení eucharistie v 7.00 spojené s denní modlitbou církve (mši svatou s ranními chválami). V těchto dnech v 7.00 celebruje jezuita P. Petr Vacík.