Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Již 167 let nebyl v čele římskokatolické církve řeholník. Mohl by se jím stát nyní?  Mezi 115 kardinály-voliteli je 17 řeholníků: 4 z Jižní Ameriky, 3 ze Severní Ameriky, 5 ze Západní Evropy, 3 z východní a střední Evropy a po jednom z Asie a Afriky. Celkově tvoří kardinálové-řeholníci 14,8 procent volitelů – nejvíce v dějinách církve. O některých kardinálech-řeholnících se také mluví jako o tzv. „papabile“, tedy jako o těch, kteří by mohli být zvoleni.

Většina papežů pocházela z řádu benediktinů – vlastně do r. 1119 nebyl papežem jiný řeholník než benediktin. Nemáme zachovány přesné historické údaje, ale zdá se pravděpodobné, že papežů-beneditinů bylo 10-15, mezi nimi jsou nejvýznamnější sv. Řehoř Veliký (590-604), sv. Řehoř VII. (1073-1085), Urban II. (1088-1099) a také německý papež Štěpán IX. (1057/58). Většina papežů-řeholníků byla na Petrově Stolci v době největšího rozvoje řeholních řádů. V 11. a 12. století bylo 13 papežů-řeholníků. Je zajímavé, že v současném kolegiu kardinálů není ani jeden z členů řádů, které v té době byly v papežské službě nejčastěji, nemáme dnes kardinála benediktina, augustiniána ani cisterciáka. Jedině františkáni, kteří měli v historii 3 papeže, mají své zastoupení v dnešním kardinálském kolegiu. Jsou to Wilfried Napier (72 let, Jižní Afrika), Carlos Amigo Vallejo (78 let, Španělsko), Claudio Hummes (78 let, Brazílie). Dominikáni mají v kardinálském kolegiu dvojí zastoupení: Christoph Schönborn (68 let, Vídeň), který patří mezi tzv. „papabile“, a Dominik Duka (69 let, Praha).

Mezi kardinály-voliteli jsou čtyři salesiáni: Tarcisio Bertone (78 let), Angelo Amato (75 let), Raffaele Farina (79 let) – všichni jsou to italští kuriální kardinálové – a Andres Rodriguez    Maradiaga (70 let, Honduras), o němž se také hodně mluví jako o „papabile“, přinejmenším mezi jeho krajany.

Doposud nebyl papežem žádný jezuita. Mezi současnými kardinály-voliteli jsou dva: Julius Riyadi Darmaatmadja (78 let, Indonesie), který se ovšem volby nezúčastní ze zdravotních důvodů, a Jorge Mario Bergoglio (76 let, Argentina), který je také aspoň pro své rodáky jedním z uznávaných „papabile“.

Doposud posledním papežem-řeholníkem byl Řehoř XVI. (1831-1846). Byl to kamedulský benediktin (poustevníci žijíci podle Benediktovy řeholy – zakladatel sv. Romuald v 11. stol.). Již 167 let nebyl tedy řeholník na Petrově Stolci. Je to nejdelší období od chvíle, kdy se začalo rozvíjet západní mnišství.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti