Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 10. února 2013 po mši svaté v 9.00 se agapé přesouvá z fary k zahradnímu pavilónu Vojtěška, kde spálíme ratolesti loňské Květné neděle. Popel z ratolestí užijeme na Popeleční středu. Věřící jsou v tento den označováni popelem. Požehnaný popel je symbolem pokory a kajícnosti. Naše odříkání má být požehnané, náš půst má být prožíván v Božím společenství. Společné prožívání pak dává sílu i k individuálnímu půstu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti