Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 24.2. 2013 v 15 hod na faře s profesorem Janem Sokolem na téma: Proč chodíme do kostela?
Všichni jsou srdečně zváni!