Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V den inaugurace 19. března 2013 na slavnost sv. Josefa má ve všech kostelích znít Te Deum, chvalozpěv „Bože, tebe chválíme” za nového nástupce apoštola Petra. Za nového pastýře poděkujeme v naší bazilice při slavení eucharistie v 7.00 a 18.00. Součástí slavnostního dne bude i polední vyzvánění zvonů.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha