Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9. 3. 2013 v 10.00 v katedrále bude zahájen rok oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Všichme jsme zváni tímto způsobem poděkovat za dar víry a zároveň se postavit za víru v dnešní době uprostřed Evropy, uprostřed naší země, uprostřed Pražského hradu… Slavení eucharietie předsedá plzeňský biskup František Radkovský. Oba otcové kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk jsou již v Římě. V tomto pohnutém čase je to další příležitost, jak společně prosit za budoucnost života církev nejen u nás, ale i ve světě.