Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V sobotu 9. 3. 2013 v 10.00 v katedrále bude zahájen rok oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Všichme jsme zváni tímto způsobem poděkovat za dar víry a zároveň se postavit za víru v dnešní době uprostřed Evropy, uprostřed naší země, uprostřed Pražského hradu… Slavení eucharietie předsedá plzeňský biskup František Radkovský. Oba otcové kardinálové Dominik Duka a Miloslav Vlk jsou již v Římě. V tomto pohnutém čase je to další příležitost, jak společně prosit za budoucnost života církev nejen u nás, ale i ve světě.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti