Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se další setkání seniorů naší farnosti, které se uskuteční v neděli 21.4. v 15 hod na faře baziliky sv. Markéty. Přijde mezi nás Ing. Marek Čihař, varhaník baziliky sv. Markéty a organolog pražské arcidiecéze.

Všichni jsou srdečně zváni k povídání o životě, práci a zálibách našeho břevnovského farníka.

Blanka Adamusová