Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 21. 4. 2013 proběhla v areálu našeho kláštera akce „Na světě nejsme sami“ věnovaná misiím (Misijní neděle v naší farnosti). Mši svatou v 9.00 celebroval P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity a duchovní správce v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně. Tématem jeho kázání byl rozdíl mezi charitativní činností církve a misiemi. Zatímco se charita zaměřuje na konkrétní pomoc potřebným, misie znamenají hlásání evangelia, šíření víry… Mimo další bohatý program celého dne jsme si mohli vyslechnout přednášku o působení arcidiecézní charity v Africe a Indii doplněnou promítáním fotogalerie z konkrétních míst. Počasí nám přálo, přišel větší počet lidí, což se také odrazilo i na výsledku celého dne. Tato neděle se opravdu pro nás stala radostnou nedělí ze společenství víry (přes hranice kontinentů) a zároveň povzbudivou nedělí Dobrého Pastýře, ať je takovýchto prožitků více.

Výtěžek celého dne 62 641Kč směřuje na pomoc dětského domova St. Francis Home v diecézi Kandy na Srí Lance. Všem, kteří akci zajišťovali a aktivně se zapojili patří velký dík. Stejně tak všem dárcům!

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti