Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Již třetím rokem jsme se zapojili do akce Noc kostelů..