Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešní slavností končí doba velikonoční.

Po celý měsíc květen, který je zasvěcen Matce Boží, zpíváme litanie k Panně Marii vždy v úterý, čtvrtek a sobotu po mši svaté.

Pondělí: památka sv. Klementa Maria Hoffbauera, kněze.

Sobota: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Ve středu se uskuteční v naší bazilice koncert – varhany a trubka. Zazní díla známých i méně známých barokních mistrů. Na varhany hraje Vladimír Roubal (regenschori strahovské baziliky), na trubku Jan Verner (sólotrumpetista Hudby Hradní stráže). Koncert začíná v 19.30.

V pátek se opět připojíme k Noci kostelů (18.00-22.00). Program naleznete zde.

Pondělí 27. 5. 2013 proběhne další biblická hodina od 19.00 ve Vojtěšce.

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 (Slavnost Těla a Krve Páně) spočineme po mši svaté v tradičním farním agapé.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.

K letošnímu výročí 100 let od narození arciopata Anastáze Opaska se připravuje instalace jeho sochy, jako připomínky jeho osobnosti a působení v jeho domovském klášteře. Návrh nové sochy včetně jejího umístění v areálu kláštera je možné shlédnout na instalačním panelu ve farní chodbě. Organizátoři této akce, která by měla být financovaná z veřejné sbírky, by rádi znali co nejširší názor na toto výtvarné ztvárnění. Proto vás žádají o stručné vyjádření vašeho názoru do anketní knihy, která je u panelu umístěna.