Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola.

Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.

Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona katedrály.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.