Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Romualda, opata. V tento den bude pouze ranní mše svatá, večerní je z důvodu koncertu zrušena.

Čtvrtek: památka Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Pátek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Sobota: v 10.00 v katedrále kněžské svěcení čtyř jáhnů naší arcidiecéze, mysleme na nové služebníky na vinici Páně v modlitbě…

Neděle: při mši sv. v 9.00 bude udělována svátost křtu.

 

Čtvrtek 4. 7. 2013 břevnovská pouť ke hrobu sv. Prokopa v kostele Všech svatých.

Zveme na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Program, přihlášky další podrobnosti jsou k dispozici vzadu u tiskovin. Informace jsou také ke stažení na internetu. Přihlášku je třeba odevzdat v sakristii.