Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rok 2013 je bohatý na kněžská výročí kulatá či půlkulatá, jenom v naší arcidiecézi si je letos připomíná 53 kněží. Mezi nimi je i P. Prokop, který právě dnes děkuje za 30 let kněžství. Protože v těchto dnech oslavuje se spolužáky na Velehradě, a také proto, že jsme se už rozjeli na dovolené, chalupy a tábory, oslavíme v naší farnosti toto výročí na Břevnovské posvícení.

Děkujeme mu za jeho působení v naší farnosti a prosíme o dary Ducha svatého pro něj do dalších let kněžské služby.