Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V měsících červenci a srpnu bude v naší bazilice letní pořad bohoslužeb. Některé benediktinské kláštery ve velkoměstech, jako například Schottenstift ve Vídni, o prázdninách upravují svůj denní řád, aby i kněží kláštera mohli využít čas dovolených, a aby opět ve školním roce mohli být k dispozici.

Neděle zůstává beze změn včetně příležitosti ke svátosti smíření, tzn. u sv. Markéty mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00. Ve všední dny budou bohoslužby u sv. Markéty rozvrženy takto:

pondělí, středa a pátek pouze večerní mše sv. v 18.00, přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření;

úterý a čtvrtek pouze ranní mše sv. v 7.00.

Sobota zůstává beze změny, tzn. mše sv. v 7.00 a v 18.00 s nedělní platností včetně příležitosti ke svátosti smíření.

Večerní mše svatá bude ještě i 11. 7. na slavnost sv. Benedikta.

Na Bílé Hoře se nic nemění.

Bohoslužby v okolí Střešovice  Liboc  Strahov

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha