Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze ranní mše sv. v 7.00. Ostatní dny zůstávají beze změny, stejně tak bohoslužby na Bílé Hoře.

Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata. Mše svaté budou ráno v 7.00 a večer v 18.00.

Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky. Mše svatá bude ráno v 7.00, večerní mše svatá v 18.00 s nedělní platností.

Neděle: mše svatá v 9.00 hlavní poutní ze slavnosti sv. Markéty.

Do 15. 7. je třeba odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Přihlášky a program jsou ještě k dispozici vzadu u tiskovin. Využijme této příležitosti v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti