Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá budou pouze večerní mše sv. v 18.00, Út a Čt pouze ranní mše sv. v 7.00. Ostatní dny zůstávají beze změny, stejně tak bohoslužby na Bílé Hoře.

Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata. Mše svaté budou ráno v 7.00 a večer v 18.00.

Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky. Mše svatá bude ráno v 7.00, večerní mše svatá v 18.00 s nedělní platností.

Neděle: mše svatá v 9.00 hlavní poutní ze slavnosti sv. Markéty.

Do 15. 7. je třeba odevzdat přihlášky na farní pouť na Velehrad, která se uskuteční 14. 9. 2013. Přihlášky a program jsou ještě k dispozici vzadu u tiskovin. Využijme této příležitosti v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje…