Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marty.

Středa: památka sv. Ignáce, kněze.

Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: první v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti od 16.00, v 17.45 je požehnání a mše svatá.

Do dnešního dne je možné odevzdávat přihlášky na farní pouť na Velehrad, v nejbližších dnech budou přihlášení vyzvání k zaplacení zbývající části ceny pouti a bude jim oznámena výše doplatku, protože studenti a důchodci mají slevu na vstupném.