Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Marty.

Středa: památka sv. Ignáce, kněze.

Čtvrtek: památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: první v měsíci, výstav Nejsvětější svátosti od 16.00, v 17.45 je požehnání a mše svatá.

Do dnešního dne je možné odevzdávat přihlášky na farní pouť na Velehrad, v nejbližších dnech budou přihlášení vyzvání k zaplacení zbývající části ceny pouti a bude jim oznámena výše doplatku, protože studenti a důchodci mají slevu na vstupném.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti