Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes v 18.00 budeme slavit eucharistii (votivní ke sv. Kryštofovi, patronu těch, kdo jsou na cestách) s našim mladými, kteří po návratu z letního táboření se vydávají na Korsiku. S díkůvzdáním za přijaté dary a s prosbou o požehnání na cestu.