Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve středu 4. září 2013 nebude večerní mše svatá. Nejbližší mše svatá je v 18.00 na Strahově. Děkujeme za pochopení.